Regulamin

sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POPROSTUPRACOWNIA.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.poprostupracownia.pl prowadzony jest przez Po Prostu Pracownia Karolina Chrzanowska ul. Anielin 1/54, 05-800 Pruszków, NIP 5342320472, REGON 524351981 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 3. Produkty dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Produkty dostępne w sklepie wykonywane są ręcznie, a więc 2 produkty tego samego modelu mogą minimalnie różnić się od siebie. Niemniej jednak w ogólnym odbiorze będą takie same.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu,
 3. Kupujący – osoba fizyczna powyżej 18 r.ż., osoba prawna,
 4. Produkt – rzecz ruchoma, w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.poprostupracownia.pl
 7. Sprzedawca – Karolina Chrzanowska prowadząca działalność gospodarczą Po Prostu Pracownia Karolina Chrzanowska, ul. Anielin 1/54, 05-800 Pruszków, NIP 5342320472, REGON 524351981.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 9. Zamówienie personalizowane – produkt skomponowany dla klienta tj:
  – zmodyfikowany wg wskazówek klienta produkt znajdujący się w sklepie
  – wykonany na specjalne zamówienie model produktu nie znajdujący się w sklepie.
 10. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§3. Kontakt ze sprzedawcą.

– Adres pocztowy: Po Prostu Pracownia Karolina Chrzanowska, ul. Anielin 1/54, 05-800 Pruszków
– Adres e-mail: biuro@poprostupracownia.pl
– Telefon: 733 380 088 lub 513 047 337
– Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz towaru reklamowanego:

 1. Po Prostu Pracownia Karolina Chrzanowska ul. Anielin 1/54, 05-800 Pruszków
 2. Paczkomat PRU06A przy ul. Bohaterów Warszawy 6, 05-800 Pruszków
 3. Stacja Paliw Orlen ul. Bohaterów Warszawy 7, 05-800 Pruszków (PKN 214431)
 4. Automat paczkowy Orlen Paczka ul. Bohaterów Warszawy 7, 05-800 Pruszków (APM 351546)

§4. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą do ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami pochodzą od Sprzedawcy. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu w zależności od ustawień komputera.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu:
  – Umożliwienie składania zamówień,
  – Przeglądanie zawartości sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Złożenie zamówienia odbywa się bez konieczności założenia konta w sklepie.
 3. Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez Kupującego.
 4. Korzystanie z przeglądania zawartości sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia przez Kupującego strony sklepu. Usługa kończy się w momencie zamknięcia w przeglądarce internetowej sklepu.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu
 6. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu, Sprzedawca podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione.

§6. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez użycie opcji Dodaj do Koszyka,
 2. Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji na stronie sklepu.
 3. Po skompletowaniu zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na ekranie. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty za produkty oraz koszty dostawy.
 4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za zamówienie.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych produktów po cenach określonych w zamówieniu.
 6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie otrzymania produktów.
 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów jest potwierdzenia przyjęcia zamówienia (email „Potwierdzenie zamówienia”) wysłany do Kupującego przez Sklep.
 8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia: cena, charakterystyka towaru, jego cechy oraz elementy wchodzące w skład zestawu.
 9. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w polskich złotych i obejmują wszystkie ich składniki (w tym VAT i inne podatki). Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 10. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie sklepu nowych ofert cenowych i wiąże sklep od chwili ich publikacji. Nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.
 11. Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
 12. Zamówienia realizowane są do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty od Kupującego. Jest to przybliżony czas realizacji, sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji w przypadku urlopu, choroby – o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 13. W przypadku zamówienia personalizowanego Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą maila pod adresem biuro@poprostupracownia.pl lub telefonu pod numerem 733 380 088 lub 513 047 337 w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia. Zamówienie personalizowane może wiązać się z koniecznością zakupu dodatkowych materiałów, co może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

§7. Płatności i wysyłka 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 2. Dostępne formy płatności to:
  – karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
  – przelew za pomocą płatności internetowej
  – BLIK
  – Google Pay, Apple Pay, Masterpass i Visa Click to Pay.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 4. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji przelewu.
 5. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług zewnętrznego usługodawcy.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Wysyłka realizowana jest za pomocą:
  – paczkomaty lub kurier InPost
  – Orlen Paczka

§8. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza to, ze najpóźniej w 14 dniu od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep, Kupujący poinformuje Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia będącego załącznikiem tego regulaminu (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@poprostupracownia.pl). Odstąpienie od umowy musi zawierać zgodny tytuł „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, numer zamówienia oraz jego datę.
 3. Nie odebranie zamówionego i opłaconego towaru nie oznacza odstąpienia od umowy i nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.
 4. Aby odstąpić od umowy, towar musi być w takim stanie w jakim został zakupiony. Konsument zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od daty przesłania mailem odstąpienia od umowy. Towar należy wysłać za pomocą InPostu lub Olen Paczka na adresy podane w §3 niniejszego regulaminu. Dopuszczalny jest inny sposób odesłania produktu po ustaleniu tego między Kupującym a Sprzedającym.
 5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany na indywidualne zamówienie Kupującego
  – w której przedmiotem jest produkt personalizowany
  – w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania zwrócić nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu zamówienia
  – w której przedmiotem jest produkt cyfrowy lub bon podarunkowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Zwrot płatności nastąpi po odebraniu przez Sprzedającego zwracanego towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń w towarze.
 8. Sprzedający zwróci kupującemu równowartość zakupionego towaru.
 9. Koszty wysyłki towaru w przypadku odstąpienia od umowy pozostają po stronie Kupującego.

§9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje oczekiwania związane ze stwierdzoną wadą.
 4. Kupujący powinien kontaktować się w sprawie reklamacji ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres biuro@poprostupracownia.pl lub telefoniczną pod numerem
  733 380 088 lub 513 047 337.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). Czas obowiązywania rękojmi to 2 lata od momentu wydania towaru.

§10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą:
  I. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  II. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  III. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
  IV. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca nie wyraża zgody na rozpatrywanie reklamacji sposobami pozasądowymi.

§12. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@poprostupracownia.pl.
 2. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 3. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona po stwierdzeniu wady przez Kupującego oraz być poparta załącznikiem, tj. zdjęciem wadliwego produktu.
 4. Rodzaje rozpatrzenia reklamacji:
  – naprawa wadliwego towaru
  – wymiana produktu na nowy bez wad
  – zwrot całkowitych kosztów w tym kosztów wysyłki w przypadku uwzględnienia reklamacji.
 5. Koszt wysyłki wadliwego produktu pokrywa Kupujący. W przypadku uznania reklamacji koszty te zostaną zwrócone.
 6. Koszt wysyłki nowego bądź naprawionego produktu w ramach uwzględnionej reklamacji pokrywa Sprzedający.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umów sprzedaży.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny, z którego konsument może, ale nie musi skorzystać:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top